HOTĂRÂREA CNSU: Cine și cum scapă de carantina COVID impusă la întoarcerea în România. Condiții noi și Lista statelor din zona roșie

Dana Lascu |
Data actualizării: | Data publicării:
Aeroport și condiții de călătorie în pandemia COVID-19. Foto: Pixabay
Aeroport și condiții de călătorie în pandemia COVID-19. Foto: Pixabay

Comitetul Național pentru Situații de Urgență – CNSU – a decis că anumite categorii de persoane, în anumite condiții, nu vor sta în carantină la întoarcerea în România. Mai mult, și durata carantinei se scurtează. De asemenea, CNSU a actualizat lista statelor care sunt în zona roșie, galbenă și verde. Iată modificările care vor fi valabile în perioada valabile în perioada10.12.2021 - 08.01.2022:  

Comitetul Național pentru Situații de Urgență a adoptat în ședința de astăzi, 10 decembrie 2021, Hotărârea numărul 113. 

Modificarea HCNSU 111/2021 privind regulile de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor  care sosesc în România, valabile în perioada10.12.2021 - 08.01.2022, în sensul: 

- introducerea testului RT-PCR pentru - exceptarea de la măsura carantinei a elevilor/studenților, cetățenilor români sau cetățenilor cu domiciliul sau reședința în afara României care au de susținut examene de admitere ori pentru finalizarea studiilor sau care încep studiile în unități/instituții de învățământ de pe teritoriul țării ori se deplasează pentru activități legate de începerea, organizarea, frecventarea sau finalizarea studiilor, precum și însoțitorii acestora în situația în care sunt minori. 

- exceptarea de la măsura carantinei a angajaților sistemului național de apărare, ordine publică şi securitate națională care se întorc în România de la activități desfășurate în interes profesional în afara țării din statele terțe dacă sunt vaccinați ori au trecut prin boală. 

- reducerea la 10 zile a duratei de carantinare pentru persoanele vaccinate sau trecute prin  boală care sosesc în România din statele terțe fără test RT-PCR. 

- eliminarea posibilității de a ieșii din carantină în a 10 zi dacă efectuează test RT-PCR in a 8 zi. 

IATĂ TEXTUL INTEGRAL: 

HOTĂRÂREA nr. 113 din 10.12.2021

privind modificarea şi completarea hotărârii nr. 111 din 06.12.2021

pentru stabilirea regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor care sosesc în România valabile în perioada 10.12.2021 ora 00:00 - 08.01.2022 ora 24:00, precum şi pentru aprobarea Listei cu clasificarea ţărilor/teritoriilor în funcţie de rata de incidenţă cumulată (...)

Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art.1 - Articolul 1 la Hotărârea Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 111/2021 pentru stabilirea regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor care sosesc în România, valabile 10.12.2021 ora 00:00 - 08.01.2022 ora 24:00 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1162 din 7 decembrie 2021, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - Prin derogare de la prevederile art. 3-5 şi art. 7 alin. (4) şi (5) din Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 43/2021 privind aprobarea listei ţărilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat, criteriile pe baza cărora se stabilesc acestea, precum şi a regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor care sosesc din acestea în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 658 din 2 iulie 2021, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 10.12.2021, ora 00,00-8.01.2022, ora 24,00, se stabilesc următoarele reguli de aplicare a măsurii carantinei referitoare la persoanele care sosesc în România:".

2. La punctul 3, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"f) elevii/studenţii, cetăţeni români sau cetăţenii cu domiciliul sau reşedinţa în afara României, care frecventează cursurile unor instituţii de învăţământ din România sau din afara ţării, fac naveta zilnic către acestea şi prezintă documente doveditoare;".

3. La punctul 3, după litera j) se introduc două noi litere, literele k) şi l) cu următorul cuprins:

"k) elevii/studenţii, cetăţeni români sau cetăţenii cu domiciliul sau reşedinţa în afara României care au de susţinut examene de admitere ori pentru finalizarea studiilor sau care încep studiile în unităţi/instituţii de învăţământ de pe teritoriul ţării ori se deplasează pentru activităţi legate de începerea, organizarea, frecventarea sau finalizarea studiilor, precum şi însoţitorii acestora în situaţia în care sunt minori, dacă prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR şi prezintă documente doveditoare pentru infecţia cu SARS-CoV-2 efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul naţional (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii);

l) piloţii de aeronave şi personalul navigant al acestora, precum şi mecanicii de locomotivă şi personalul feroviar."

4. Punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Se instituie măsura carantinei la domiciliu, la locaţia declarată sau spaţiul special destinat cu o durată de 14 zile cu privire la persoanele nevaccinate ori persoanele care nu au fost confirmate pozitiv pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile anterioare intrării în ţară, care sosesc din statele terţe şi nu prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru COVID-19 efectuat cu cel mult 48 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul naţional (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii)."

5. Punctul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Se instituie măsura carantinei la domiciliu, la locaţia declarată sau spaţiul special destinat cu o durată de 10 zile pentru persoanele nevaccinate ori pentru persoanele care nu au fost confirmate pozitiv pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile anterioare intrării în ţară, care sosesc din statele terţe, indiferent de încadrarea acestora în zona de risc dacă prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARSCoV-2, efectuat cu cel mult 48 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul naţional (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii), precum şi pentru persoanele vaccinate ori pentru persoanele care au fost confirmate pozitiv pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile anterioare intrării în ţară care sosesc din statele terţe, dacă nu prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARSCoV-2, efectuat cu cel mult 48 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul naţional (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii)."

6. La punctul 6, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"f) elevii/studenţii, cetăţeni români sau cetăţenii cu domiciliul sau reşedinţa în afara României, care frecventează cursurile unor instituţii de învăţământ din România sau din afara ţării, fac naveta zilnic către acestea şi prezintă documente doveditoare;".

7. La punctul 6, după litera j) se introduc trei noi litere, literele k), l) şi m) cu următorul cuprins:

"k) elevii/studenţii, cetăţeni români sau cetăţenii cu domiciliul sau reşedinţa în afara României care au de susţinut examene de admitere ori pentru finalizarea studiilor sau care încep studiile în unităţi/instituţii de învăţământ de pe teritoriul ţării ori se deplasează pentru activităţi legate de începerea, organizarea, frecventarea sau finalizarea studiilor, precum şi însoţitorii acestora în situaţia în care sunt minori, dacă prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu SARS-CoV-2 efectuat cu cel mult 48 de ore înaintea îmbarcării şi prezintă documente doveditoare (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul naţional (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii);

l) angajaţii sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională care se întorc în România de la activităţi desfăşurate în interes profesional în afara ţării şi sunt vaccinaţi ori au fost confirmaţi pozitiv pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile anterioare intrării în ţară;

m) piloţii de aeronave şi personalul navigant al acestora, precum şi mecanicii de locomotivă şi personalul feroviar."

Art.2 - (1) Se aprobă Lista cu clasificarea ţărilor/teritoriilor în funcţie de rata de incidenţă cumulată, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea stabilirii persoanelor care sosesc în România din acestea şi cu privire la care se instituie măsura carantinei.

(2) Lista prevăzută la alin. (1), intră în vigoare începând cu data de 12.12.2021, ora 00:00.

Art.3 - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României Partea I şi se comunică tuturor componentelor Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, pentru punere în aplicare prin ordine şi acte administrative ale conducătorilor acestora.

*

Anexa

Lista cu clasificarea ţărilor/teritoriilor în funcţie de rata de incidenţă cumulată

Stat/Zonă/Teritoriu - Rata de incidenţă cumulată la 1.000 locuitori*

Zona roşie

Zimbabwe** - 36.3
Andorra - 30.6
Guernsey -25.4
Insulele Cayman - 23.9
Slovacia - 22.7
Cehia - 22.7
Belgia - 20.8
Liechtenstein - 18.9
Olanda - 17.8
Jersey - 16.8
Insula Man - 16.1
Austria - 15.1
Croaţia - 14.8
Insulele Feroe - 14.6
Mauritius - 14.2
Slovenia - 13.7
Ungaria - 13.5
Gibraltar - 13.4
Georgia - 13.3
Bonaire, Saint Eustatius şi Saba - 13.1
Irlanda - 12.6
San Marino - 12.4
Elveţia - 12.3
Insulele Mariane de Nord - 11.7
Danemarca - 10.2
Anguilla - 9.7
Germania - 9.4
Marea Britanie** - 9.1
Lituania - 8.6
Polonia - 8.6
Monaco - 8.5
Luxemburg - 8.2
Norvegia - 8.2
Grecia - 8.1
Barbados - 7.9
Groenlanda - 7.6
Franţa - 7.2
Cipru - 7.0
Trinidad şi Tobago - 6.9
Seychelles - 6.9
Iordania - 6.1
Letonia - 5.9
Muntenegru - 5.8
Estonia - 5.7
Islanda - 5.1
Serbia - 4.4
Portugalia - 4.4
Bulgaria - 4.3
Turcia - 4.1
Ucraina - 3.7
Statele Unite ale Americii - 3.6
Finlanda - 3.1
Federaţia Rusă - 3.0
Liban - 3.0
Africa de Sud** - 1.7
Eswatini** - 0.9
Brazilia** - 0.6
Botswana** - 0.4
Namibia** - 0.3
Nepal** - 0.1
India** - 0.1
Lesotho** - 0.1
Zambia** - 0.0
Angola** - 0.0
Malawi** - 0.0
Mozambic** - 0.0

Zona galbenă

Singapore - 2.9
Spania - 2.9
Laos - 2.9
Belize - 2.9
Mongolia - 2.8
Maldive - 2.7
Italia - 2.7
Bosnia şi Herţegovina - 2.6
Malta - 2.6
Suedia - 2.5
Polinezia Franceză - 2.5
Belarus - 2.5
Macedonia de Nord - 2.4
Aruba - 2.2
Malaysia - 2.2
Vietnam - 2.2
Azerbaidjan - 2.2
Armenia - 2.2
Republica Moldova - 2.0
Saint Vincent şi Grenadine - 1.9
Albania - 1.9
Dominica - 1.9
Brunei Darussalam - 1.8

Zona verde

Chile - 1.5
Noua Caledonie - 1.3
Coreea de Sud - 1.2
Guam - 1.2
Bolivia - 1.1
Canada - 1.1
Thailanda - 1.1
România - 1.1
Libia - 1.0
Guyana - 0.9
Curacao - 0.9
Suriname - 0.9
Uruguay - 0.8
Insulele Virgine ale Statelor Unite - 0.8
Insulele Virgine Britanice - 0.8
Saint Lucia - 0.8
Sint Maarten - 0.8
Australia - 0.8
Iran - 0.8
Panama - 0.7
Palestina - 0.7
Qatar - 0.7
Israel - 0.6
Peru - 0.6
Montserrat - 0.6
Kazahstan - 0.6
Columbia - 0.6
Argentina - 0.6
Sri Lanka - 0.5
Insulele Turks şi Caicos - 0.5
Republica Dominicană - 0.5
Puerto Rico - 0.5
Bermuda - 0.4
Bahamas - 0.4
Saint Kitts şi Nevis - 0.4
Noua Zeelandă - 0.4
Guatemala - 0.3
Costa Rica - 0.3
Venezuela - 0.3
Grenada - 0.3
Mexic - 0.3
Ecuador - 0.3
El Salvador - 0.3
Bahrain - 0.2
Jamaica - 0.2
Irak - 0.2
Capul Verde - 0.2
Cuba - 0.2
Tunisia - 0.2
Mauritania - 0.2
Paraguay - 0.1
Gabon - 0.1
Fiji - 0.1
Myanmar - 0.1
Antigua şi Barbuda - 0.1
Papua Noua Guinee - 0.1
Filipine - 0.1
Kârgâzstan - 0.1
Comore - 0.1
Siria - 0.1
Emiratele Arabe Unite - 0.1
Kuweit - 0.1
Egipt - 0.1
Eritreea - 0.1
Uzbekistan - 0.1
Congo - 0.1
Honduras - 0.1
Kosovo - 0.1
Sudan - 0.1
Mali - 0.0
Haiti - 0.0
Algeria - 0.0
Nicaragua - 0.0
Madagascar - 0.0
Burkina Faso - 0.0
Oman - 0.0
Pakistan - 0.0
Bangladesh - 0.0
Rwanda - 0.0
Ghana - 0.0
Togo - 0.0
Bhutan - 0.0
Afghanistan - 0.0
Uganda - 0.0
Niger - 0.0
Burundi - 0.0
Djibouti - 0.0
Taiwan - 0.0
Somalia - 0.0
Nigeria - 0.0
Gambia - 0.0
Senegal - 0.0
Yemen - 0.0
Benin - 0.0
Liberia - 0.0
Sierra Leone - 0.0
Guineea Ecuatorială - 0.0
Guineea Bissau - 0.0
Insulele Falkland (Malvine) - 0.0
Camerun - 0.0
Sao Tome şi Principe - 0.0
Cambodgia - 0.0
Maroc - 0.0
Japonia - 0.0
Etiopia - 0.0
Vanuatu - 0.0
Timorul de Est - 0.0
Indonezia - 0.0
Kenia - 0.0
Coasta de Fildeş - 0.0
Tanzania - 0.0
Arabia Saudită - 0.0
Guineea - 0.0
Tadjikistan - 0.0
Republica Democrată Congo - 0.0
Republica Centrafricană - 0.0
Wallis şi Futuna - 0.0
Ciad - 0.0
Sudanul de Sud - 0.0
Samoa - 0.0
Tonga - 0.0
Palau - 0.0
Republica Populară Chineză - 0.0
Vatican - 0.0
Insulele Marshall - 0.0
Micronezia - 0.0
Insulele Solomon - 0.0
Sahara de vest - 0.0

* Date publicate de ECDC vineri 10 decembrie 2021 pentru perioada 22 noiembrie - 5 decembrie 2021

** Ca urmare a detectării la populaţia umană a unor variante de virus SARS-CoV-2 cu transmitere mai ridicată. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCMedical și pe Google News

Te-a ajutat acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCMedical și pagina de Instagram DCMedical Doza de Sănătate și accesează mai mult conținut util pentru sănătatea ta, prevenția și tratarea bolilor, măsuri de prim ajutor și sfaturi utile de la medici și pacienți.


Articole Recomandate
Descarcă aplicația DCMedical
Get it on App Store Get it on Google Play
Ultimele știri publicate
Cele mai citite știri
DC Media Group Audience
Patologii

Politica de confidențialitate | Politica Cookies | | Copyright 2024 S.C. PRESS MEDIA ELECTRONIC S.R.L. - Toate drepturile rezervate.
cloudnxt2
YesMy - smt4.3.1
pixel