Întâlnirea Regională WFNR-EFNR 2024: Rezerva cerebrală, neuroplasticitatea și neuroregenerarea, factori determinanți în recuperarea pacienților cu leziuni cerebrale

Giorgiana Croitoru |
Data actualizării: | Data publicării:

Întâlnirea Regională WFNR-EFNR 2024, în cadrul celui de-al 19-lea Congres al Societății pentru Studiul Neuroprotecției și Neuroplasticității (SSNN) și a celei de-a 19- ediții a Școlii Internaționale de Vară de Neurologie.

Două evenimente de tradiție pentru neurologia internațională, care anul acesta vor atinge borna cu numărul 19,  Congresul  Societăţii pentru Studiul Neuroprotecţiei şi Neuroplasticităţii (SSNN) și Școală Internațională de Vară de Neurologie vor reuni în perioada 10-11 iulie, în Capitala Azerbaijanului, la Baku ,  peste 250 de specialiști în neuroștiințe neurologie și neuroreabilitare,  cercetători, clinicieni și experți din 11 țări din Europa și Asia, inclusiv România.  

Cele două mari manifestări se vor derula în cadrul întâlnirii regionale anuale a unora dintre cele mai reprezentative organizații mondiale dedicate dezvoltării cercetării științifice neurologice Federația Europeană a Societăților de Neuroreabilitare (The European Federation of NeuroRehabilitation Societies -EFNR) și Federația Mondială a Societăților de Neuroreabilitare (The World Federation for NeuroRehabilitation-WFNR).

Amplul eveniment se bucură de suportul celor două mari organizații, precum și de cel al Academiei de Neurotraumatologie Multidisciplinară, al Institutului RoNeuro din Cluj-Napoca și al Administrației Diviziilor Medicale Regionale din Azerbaijan.

Reuniunea științifică de la Baku reconfirmă interesul și preocupările continue ale experților neurologi pentru inovare și dezvoltare a capabilităților de diagnostic, tratament și neuroreabilitare în tot ceea ce înseamnă afecțiunile cerebrovasculare, cu precădere accidentele vasculare cerebrale și implementarea cu celeritate în multiple regiuni ale globului a tuturor soluțiilor și tehnicilor medicale moderne.

De asemenea , acest eveniment științific de anvergură își propune să ofere o platformă de dialog și schimb de cunoștințe între specialiștii în neuroștiințe, neurologie și neuroreabilitare, reunind cercetători, clinicieni și experți de pe două continente.

“Prin aceste reuniuni specifice regionale, al căror debut a fost anul trecut la Taskent, în Uzbekistan, ne dorim să oferim noi direcții și soluții sustenabile care să conducă la o integrare uniformă a tuturor programelor strategice prin care să reușim atât identificarea provocărilor și oportunităților regionale, implementarea globală a soluțiilor inovative în managementul pacientului, cât și amplificarea schimbului de expertiză între toți actorii implicați în procesul complex al neuroreabilitării” a declarat președintele Federației Europene a Societăților de Neuroreabilitare (EFNR) și al Societății pentru Studiul Neuroprotecției și Neuroreabiltării (SSNN), Prof. Univ. Dr. Dafin Mureșanu.      

Mai mult, profesorul Mureșanu a precizat că „am convingerea că la finalul acestei reuniuni științifice vom reuși să extindem rețeaua și raza educațională a WFNR/EFNR și să punem bazele implementării și în această regiune a unui  pachet complet de programe de referință în ceea ce priveşte strategia de dezvoltare a modulelor ce vizează neuroreabilitarea, de la cercetarea fundamentală şi până la implementarea soluţiilor inovative în practica clinică”

Teme Principale

Rezerva neurobiologică și implicațiile studiului acesteia pentru neuroreabilitare: vor fi abordate concepte precum rezerva cerebrală, neuroplasticitatea și neuroregenerarea, cu accent pe rolul lor în recuperarea după leziuni cerebrale, cum ar fi accidentele vasculare cerebrale.

Importanța abordării integrative multi-omics în neuroreabilitare: o nouă direcție strategică a societății, multi-omics, va fi explorată în detaliu, evidențiind potențialul său de a revoluționa terapiile de neuroreabilitare prin integrarea datelor genetice, moleculare și clinice.

Modele in vitro avansate pentru studiul afecțiunilor neurologice:  vor fi prezentate cele mai recente progrese în dezvoltarea modelelor in vitro, cum ar fi co-culturile și organoizii cerebrali, care permit o mai bună înțelegere a mecanismelor de boală și a răspunsului la tratament pentru afecțiunile neurologice.

Telereabilitarea afecțiunilor neurologice: se vor discuta aplicațiile inovatoare ale telereabilitării în tratarea afecțiunilor neurologice, inclusiv a celor rare, subliniind importanța accesului extins la servicii de reabilitare de calitate.

Colaborări și parteneriate regionale: se va evidenția rolul esențial al colaborărilor locale și regionale în dezvoltarea și implementarea terapiilor inovatoare, asigurând accesul pacienților la cele mai recente descoperiri și tehnologii.

Proiectul COSMIC (Complex outcomes in stroke: integrating molecular, imaging, and clinical patient profiles) ce reunește experți din toată lumea, își propune să avanseze cercetarea în domeniul neuroprotecției și neuroregenerării prin identificarea unor biomarkeri ce vor permite personalizarea tratamentului atât în faza acută, cât și reabilitarea afecțiunilor neurologice, contribuind astfel la dezvoltarea de noi terapii și strategii de prevenție.

”În recuperarea pacienților cu leziuni cerebrale, în mod specific a celor care au suferit un accident vascular cerebral,  rezerva cerebrală, neuroplasticitatea și neuroregenerarea reprezintă, în neurologia modernă, factori determinanți a căror interacțiune coroborată cu tratamentele inovative va face întotdeauna diferența între un bolnav și altul. Context în care cercetările noastre științifice încearcă să conducă la un echilibru în ceea ce privește eliminarea a cât mai multor riscuri de deces și dizabilitate și implicit, creșterea șanselor de supraviețuire și a celor legate de îmbunătățirea substanțială a calității vieții acestor pacienți”, a adăugat președintele Federației Europene a Societăților de Neuroreabilitare (EFNR) și al Societății pentru Studiul Neuroprotecției și Neuroreabiltării (SSNN), Prof. Univ. Dr. Dafin Mureșanu.

Cele două mari evenimente științifice internaționale vor reuni peste 250 de participanți din 11 țări, delegația României fiind astfel angrenată într-un nou schimb de expertiză cu neurologi din Germania, Israel, Italia, India, Emiratele Arabe Unite, Turcia, Polonia, Ungaria, Liban și Azerbaijan.

Statistici ale Accidentul Vascular Cerebral

În ceea ce priveşte Accidentul Vascular Cerebral, aproximativ un milion de cazuri se înregistrează anual în Europa, studiile fiind raportate la o populaţie  de 500 de milioane de locuitori. La nivel mondial, AVC  constituie o a treia cauză a deceselor înregistrate, după bolile cardiovasculare şi cancer şi, conform ultimei raportări a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii au fost înregistrate în întreaga lume peste 17 milioane de cazuri noi de AVC, aproximativ 60% dintre aceşti pacienţi decedează, iar ceilalți rămân cu diverse grade de dizabilitate permanentă. România este plasată, potrivit ultimelor statistici, în primele trei ţări europene în ceea ce priveşte incidenţa crescută a bolilor cerebrovasculare, precum şi mortalitatea de cauză cerebrovasculară. Prevalenta AVC in Romania este de 0,1% pentru grupa de varsta sub 40 ani, 1,8% pentru grupa de varsta 40-55 ani, 4,3% pentru grupa de varsta 55-70 ani şi 13,9% la varsta de peste 70 de ani. România înregistrează încă cea mai mare mortalitate prin AVC din Europa (21,64%), la nivel national fiind a doua cauză de deces, după bolile cardiovasculare.

Recomandări privind prevenirea apariției AVC

- Modificarea stilului de viață, în care să predomine activitatea fizică, aceasta fiind dublată de o activitate intelectuală adecvata preferințelor fiecarui individ, evitându-se tot mai mult, și pe cât posibil stresul psihosocial.

- Alegerea unei alimentații corespunzătoare și echilibrate care să ne mențină la o greutate corporală optimă (evitarea grăsimilor saturate, a dulciurilor concentrate, a aditivilor alimentari și conservanților, dar cu o pondere crescută a vegetalelor proaspete care conțin și o cantitate crescută de fibre vegetale.

- Evitarea fumatului sau renuntarea la fumat, dupa caz.

- Somnul pe timpul nopții trebuie să fie cât mai constant respectat

- Identificarea și tratarea promptă și constantă a tuturor factorilor de risc vasculari și metabolici:

- tensiunea arterială crescută să fie controlată periodic începand chiar din perioada adolescenței;

- depistarea dislipidemiilor și corectarea promptă și constantă a acestora

- depistarea valorilor glicemice crescute și corectarea controlată a acestora;

- depistarea și tratarea bolilor cardiace care pot evolua independent,

- depistarea și terapia adecvată a oricăror altor anomalii biologice care pot crește riscul vascular

The World Federation for NeuroRehabilitation-WFNR

Înființată în 1996, WFNR este o organizație multidisciplinară, cu sediu în Marea Britanie și deschisă tuturor profesioniștilor din întreaga lume implicați în domeniul neuroreabilitării. WFNR numără în prezent peste 5.000 de membri în întreaga lume, 38 de grupuri de interes special și are afiliate 41 de Societăți Naționale de profil din diferite țări

The European Federation of NeuroRehabilitation Societies (EFNR)

EFNR este o organizație științifică internațională nonprofit dedicată cercetării, educației, schimburilor intelectuale, activităților de advocacy și filantropice în domeniul medical al neuroreabilitării și al ariilor de expertiză conexe.

Având sediul permanent la Viena, EFNR are în componenţa sa membri din toate ţările Uniunii Europene, la care se adaugă şi alţi specialişti şi cercetători ştiinţifici în domeniul neurologiei din întreaga lume.

Despre Societatea pentru Studiul Neuroprotecţiei şi Neuroplasticităţii (SSNN)

Societatea pentru Studiul Neuroprotecţiei şi Neuroplasticităţii (SSNN) a fost înființată în 2005 de către un grup internaţional de medici şi cercetători, la inițiativa Prof. dr. Dafin F. Mureşanu, de la Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" din Cluj-Napoca, a Prof. dr. Ovidiu Băjenaru și a Prof. Dr. Bogdan Popescu de la Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti. SSNN este o organizaţie ştiinţifică dedicată cercetării fundamentale şi clinice, crearea unui forum de discuţii pentru a contribui la o mai bună înțelegere a proceselor neurobioligice endogene și dezvoltarea unor strategii terapeutice farmacologice şi non-farmacologice în domeniul neuroprotecției şi neuroregenerării.

Despre Academia de Neurotraumatologie Multidisciplinară

Academia de Neurotraumatologie Multidisciplinară (ANM) este o organizație internațională de top al cărei focus principal este reprezentat de promovarea progreselor în domeniul neurotraumatologiei într-o manieră holistică, bazată pe patru piloni: educație, practici clinice, cercetare și inovație, și susținerea dezvoltării domeniului.  De la înființare și până în prezent, Academia și-a mărit considerabil numărul de membri (˃600) și parteneriate internaționale (10), promovând colaborarea globală între experții în neurotraumatologie.

Totodată, Academia de Neurotraumatologie Multidisciplinară este  implicată, alături de alte societăți științifice internaționale, în dezvoltarea ghidurilor clinice în domeniul neurotraumatologiei, neurorecuperării post-traumatisme cranio-cerebrale, oferind modele practice de îngrijire centrată pe pacient, bazată pe dovezi.

Despre Institutul RoNeuro

Institutul RoNeuro - Centrul de Cercetare și Diagnostic al Bolilor Neurologice este o instituție de prestigiu în domeniul neuroștiințelor din România, dedicată cercetării, diagnosticului și tratamentului bolilor neurologice, parte a Fundației pentru Studiul Nanoneuroștiințelor și Neuroregenerării (FSNANO).

Activitatea clinică a lnstitutului RoNeuro cuprinde peste o mie de interacțiuni lunare cu pacienți neurologici, beneficiind de expertize a peste 50 de medici și profesioniști din specialitățile neurologie adulți si pediatrie, psihiatrie, psihologie, pneumologie, cardiologie, neuro-otologie (ORL), diabet și boli metabolice, endocrinologie, reumatologie, medicinà internă și reabilitare fizică.

RoNeuro face parte din Centrul de Cercetare Translațională în Neuroștiințe al Universității (înființat în 2010) și din European University of Brain and Technology (NeurotechEU), o rețea trans-europeană de excelență care reunește 8 universități de vârf și peste 250 de parteneri din toate regiunile Europei.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCMedical și pe Google News

Te-a ajutat acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCMedical și pagina de Instagram DCMedical Doza de Sănătate și accesează mai mult conținut util pentru sănătatea ta, prevenția și tratarea bolilor, măsuri de prim ajutor și sfaturi utile de la medici și pacienți.


Articole Recomandate
Crossuri externe
Descarcă aplicația DCMedical
Get it on App Store Get it on Google Play
Ultimele știri publicate
Cele mai citite știri
DC Media Group Audience
Patologii

Politica de confidențialitate | Politica Cookies | | Copyright 2024 S.C. PRESS MEDIA ELECTRONIC S.R.L. - Toate drepturile rezervate.
cloudnxt2
YesMy - smt4.5.3
pixel